Λακ

Το προϊόν αυτό, που χρησιμοποιείται πολύ από τις γυναίκες αλλά και από τους άντρες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κερατίτιδα ή διαβρώσεις του κερατοειδούς, καθώς και επιφανειακές θολερότητες στους φακούς επαφής. Συνήθως, τα άτομα κοιτάζουν τον καθρέφτη όταν χρησιμοποιούν λακ. Έτσι, τα μάτια τους είναι ανοιχτά. Αυτή η μέθοδος χρήσης πρέπει να αποφεύγεται. Τα μάτια πρέπει να κλείνουν, και να παραμένουν κλειστά για αρκετά λεπτά, γιατί η λακ αιωρείται στον αέρα για αρκετό διάστημα μετά τον ψεκασμό της. Η καλύτερη προφύλαξη είναι η χρησιμοποίηση της λακ πριν από την τοποθέτηση των φακών επαφής.